Hong Kong

Hong Kong Fanling

CONTACT
DEKRA Certification Hong Kong Ltd.
Unit 1-14, 6/F, Fuk Shing Commercial Building,
Fanling, 28 On Lok Mun Street, On Lok Tsuen
Hong Kong
phone +852 26 695 740
fax +852 26 760 097